Administratieve handelingen

Kosten voor administratieve handelingen

Kosten voor het wijzigen van overeengekomen kredietvoorwaarden.

  • Voor het vrijgeven van zekerheden zoals o.a. kentekenbewijzen, verpand bedrijfsinventaris en verpande verzekeringen en/of het terugsturen van kentekenbewijzen of andere papieren bedragen de kosten NAf 100,00 (incl. portokosten). Als voor de vrijgave van de zekerheden een taxatierapport opgesteld moet worden of notariële kosten moeten worden gemaakt, zullen deze in rekening worden gebracht.

  • Als er een wijziging in de betaling van rente en aflossing van het krediet gemaakt moet worden, dan wordt daarvoor de eerste keer geen kosten in rekening gebracht. Vanaf de tweede keer dat een wijziging nodig is, wordt daarvoor een bedrag van NAf 100,00 in rekening gebracht. Voorbeelden hiervan zijn een uitstel van aflossing of een wijziging van de looptijd van het krediet.

  • Kosten voor het verwerken van elke andere wijziging waarvoor in veel gevallen nieuwe kredietdocumentatie moet worden opgesteld, zoals akten en andere overeenkomsten, zijn NAf 500,00 per door te voeren wijziging. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van  bedrijfsvorm, het wijzigen van de inschrijving in het Handelsregister,  in sommige gevallen het ontslag uit de hoofdelijkheid van een (mede)kredietnemer of borg en iedere andere wijziging met uitzondering van wat al onder punt 1 en 2 van dit overzicht is genoemd.
Administratieve handelingen