Veel gestelde vragen

Je kunt hieronder direct je antwoord vinden. Met handige zoekfunctie.

 • Neemt Qredits ook bestaande zakelijke kredieten over?

  Nee, de leningen van Qredits dienen hoofdzakelijk voor investeringen in bedrijfsactiviteiten.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een krediet?

  Bij een totale financieringsbehoefte tot ANG 100.000 kom je bij Qredits in aanmerking voor een zakelijk krediet, mits de (eventueel) aanwezige bestaande financieringen niet te hoog zijn.

  De documenten die je nodig hebt, hangen af van of je een bedrijf gaat starten of dat je al een bedrijf hebt wat je wilt gaan uitbreiden.

  Zie hier de checklist voor het Microkrediet.

 • Is onderpand voor het verkrijgen van een lening noodzakelijk?

  Nee, er is in veel gevallen geen onderpand nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de bedrijfsadviseur het wel noodzakelijk acht.

 • Kan mijn bv ook krediet aanvragen bij Qredits?

  Wij nemen ook kredietaanvragen voor een bv in behandeling. Wij vragen in dat geval altijd om een volledige of gedeeltelijke privé borgstelling, afhankelijk van het aangevraagde krediet en de situatie, van de directeur en eventuele aandeelhouder(s).

 • Wat is de maximale looptijd van een lening?

  De maximale looptijd van een Microkrediet is 10 jaar. Qredits adviseert de looptijd zo kort mogelijk te houden. De bedrijfsadviseur van Qredits zal dit samen met je bespreken.

 • Welke branches zijn uitgesloten van kredietaanvragen?

  Aanvragen die vallen onder de volgende branches neemt Qredits niet in behandeling.

  • Sexgerelateerde bedrijven en daaraan gerelateerde erotische branches
  • Coffeeshops
  • Geldwisselkantoren en/of pandjeshuizen
  • Drugsgerelateerde ondernemingen
  • Wapenhandel
  • Handelsbedrijven met importtransacties van en exporttransacties naar politiek en economisch instabiele landen
 • Is een ondernemingsplan noodzakelijk om een starterskrediet aan te vragen?

  Ja, bij een startende onderneming is het hebben van een goed ondernemingsplan essentieel bij de beoordeling van je aanvraag. Qredits biedt verschillende hulpmiddelen aan om een ondernemingsplan te schrijven. Zo kun je gebruik maken van het gratis sjabloon ondernemingsplan. Ook kun je aan de slag gaan met onze e-learning Ondernemingsplan Schrijven. Wil je persoonlijke hulp bij het maken van een ondernemingsplan, dan kunnen onze coaches je helpen.

 • Ik heb meer nodig dan NAf 100.000. Kan ik bij Qredits terecht?

  Indien je kredietbehoefte groter is dan NAf 100.000 is het belangrijk dat je het kredietbedrag dat je extra nodig hebt, eerst rond hebt gekregen bij bijvoorbeeld een bank. De totale kredietbehoefte van de onderneming mag niet groter zijn dan NAf 100.000, dus inclusief de financiering van Qredits en de totale financiering bij een bank.

 • Hoe wordt de aflossingstermijn van mijn lening bepaald?

  De aflossingstermijn wordt bepaald op basis van je persoonlijke situatie. Dit is dus maatwerk. Veelal is de looptijd gelijk aan de economische levensduur van het activum.

 • Welke rechtsvormen komen bij Qredits in aanmerking voor een bedrijfskrediet?

  Aanvragen van ondernemingen die de rechtsvorm eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of bv hebben, kunnen door Qredits in behandeling worden genomen. Aanvragen van ondernemingen met een buitenlandse rechtsvorm, zoals Ltd. worden niet in behandeling genomen.

 • De maandelijkse incasso van rente en/of aflossing is mislukt, wat nu?

  Je kunt het bedrag zelf overmaken. Het IBAN nummer dat je voor handmatige betalingen kunt gebruiken is NL75RABO0125571704 t.n.v. Qredits. Vermeld bij handmatige betalingen altijd je klantnummer!

 • Ik ben in het buitenland actief. Komt mijn bedrijf toch in aanmerking voor een lening?

  Je komt in aanmerking voor een lening als het merendeel van de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden op Curacao.

 • Kan ik mijn starterskrediet of bedrijfskrediet tussentijds boetevrij aflossen?

  In geval van een Microkrediet is na het eerste jaar de mogelijkheid om jaarlijks 10% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Extra aflossen of ineens aflossen is onder voorwaarden ook mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 6 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

 • Kan ik een lening ook binnen één jaar aflossen?

  Extra aflossen of ineens aflossen van een Microkrediet binnen het eerste jaar is onder voorwaarden mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 6 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

 • Kan ik bij Qredits een krediet aanvragen in de vorm van een rekening courant?

  Nee, Qredits verstrekt alleen zakelijke leningen tot ANG 100.000.

 • Hoe snel kan ik over de lening beschikken?

  Qredits probeert je binnen 14 dagen na het gesprek met een bedrijfsadviseur duidelijkheid te geven. Bij goedkeuring worden de noodzakelijke akten opgemaakt en verstuurd. Na ontvangst van de getekende akten, wordt binnen 5 werkdagen het krediet op je zakelijke rekening overgemaakt.

 • Mijn bedrijf bestaat al een aantal jaren, kan ik toch een krediet bij Qredits krijgen?

  Ja, Qredits verstrekt zakelijke leningen aan startende en bestaande ondernemers met een maximale kredietbehoefte van ANG 100.000.

 • Kom ik zonder eigen inbreng (geld en/of goederen) in aanmerking voor een lening bij Qredits?

  Ja, in principe is er geen eigen inbreng nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits.

 • Vraagt Qredits om een borg?

  Qredits vraagt niet standaard om een borg. Afhankelijk van de totale risico inschatting van het ondernemingsplan kan de ondernemer gevraagd worden in hoeverre iemand voor de lening borg zou kunnen staan. Een borg verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Hoe gaat Qredits om met een combinatiefinanciering?

  In het geval van een combinatiefinanciering is het voor Qredits van belang dat de bancaire financiering eerst goedgekeurd is. Vervolgens kan je een aanvraag indienen bij Qredits. De aangevraagde bancaire financiering mag niet veel groter zijn dan ANG 100.000.

 • Krijg je altijd een coach als je een krediet bij Qredits afsluit?

  Coaching wordt sterk aangeraden bij het afsluiten van een krediet. Het doel van de bedrijfscoach is je te helpen om een succes te maken van je onderneming.

 • Is het noodzakelijk eigen geld in te brengen?

  Nee, dit is niet per definitie noodzakelijk, maar afhankelijk van je ondernemingsplan en investeringsbegroting. Wij zullen per aanvraag beoordelen in hoeverre het totale risico acceptabel is om zonder eigen inbreng te kunnen verstrekken. Eigen inbreng verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

Veel gestelde vragen