Veel gestelde vragen

Je kunt hieronder direct je antwoord vinden. Met handige zoekfunctie.

 • Neemt Qredits ook bestaande zakelijke kredieten over?

  Nee, de leningen van Qredits dienen hoofdzakelijk voor investeringen in bedrijfsactiviteiten.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een krediet?

  Bij een totale financieringsbehoefte tot ANG 100.000 kom je bij Qredits in aanmerking voor een zakelijk krediet, mits de (eventueel) aanwezige bestaande financieringen niet te hoog zijn.

  De documenten die je nodig hebt, hangen af van of je een bedrijf gaat starten of dat je al een bedrijf hebt wat je wilt gaan uitbreiden.

  Zie hier de checklist voor het Microkrediet.

 • Is onderpand voor het verkrijgen van een lening noodzakelijk?

  Nee, er is in veel gevallen geen onderpand nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de bedrijfsadviseur het wel noodzakelijk acht.

 • Kan mijn bv ook krediet aanvragen bij Qredits?

  Wij nemen ook kredietaanvragen voor een bv in behandeling. Wij vragen in dat geval altijd om een volledige of gedeeltelijke privé borgstelling, afhankelijk van het aangevraagde krediet en de situatie, van de directeur en eventuele aandeelhouder(s).

 • Wat is de maximale looptijd van een lening?

  De maximale looptijd van een Microkrediet is 10 jaar. Qredits adviseert de looptijd zo kort mogelijk te houden. De bedrijfsadviseur van Qredits zal dit samen met je bespreken.

 • Welke branches zijn uitgesloten van kredietaanvragen?

  Aanvragen die vallen onder de volgende branches neemt Qredits niet in behandeling.

  • Sexgerelateerde bedrijven en daaraan gerelateerde erotische branches
  • Coffeeshops
  • Geldwisselkantoren en/of pandjeshuizen
  • Drugsgerelateerde ondernemingen
  • Wapenhandel
  • Handelsbedrijven met importtransacties van en exporttransacties naar politiek en economisch instabiele landen
 • Is een ondernemingsplan noodzakelijk om een starterskrediet aan te vragen?

  Ja, bij een startende onderneming is het hebben van een goed ondernemingsplan essentieel bij de beoordeling van je aanvraag. Qredits biedt verschillende hulpmiddelen aan om een ondernemingsplan te schrijven. Zo kun je gebruik maken van het gratis sjabloon ondernemingsplan. Ook kun je aan de slag gaan met onze e-learning Ondernemingsplan Schrijven. Wil je persoonlijke hulp bij het maken van een ondernemingsplan, dan kunnen onze coaches je helpen.

 • Ik heb meer nodig dan NAf 100.000. Kan ik bij Qredits terecht?

  Indien je kredietbehoefte groter is dan NAf 100.000 is het belangrijk dat je het kredietbedrag dat je extra nodig hebt, eerst rond hebt gekregen bij bijvoorbeeld een bank. De totale kredietbehoefte van de onderneming mag niet groter zijn dan NAf 100.000, dus inclusief de financiering van Qredits en de totale financiering bij een bank.

 • Hoe wordt de aflossingstermijn van mijn lening bepaald?

  De aflossingstermijn wordt bepaald op basis van je persoonlijke situatie. Dit is dus maatwerk. Veelal is de looptijd gelijk aan de economische levensduur van het activum.

 • Welke rechtsvormen komen bij Qredits in aanmerking voor een bedrijfskrediet?

  Aanvragen van ondernemingen die de rechtsvorm eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of bv hebben, kunnen door Qredits in behandeling worden genomen. Aanvragen van ondernemingen met een buitenlandse rechtsvorm, zoals Ltd. worden niet in behandeling genomen.

 • De maandelijkse incasso van rente en/of aflossing is mislukt, wat nu?

  Je kunt het bedrag zelf overmaken. Het IBAN nummer dat je voor handmatige betalingen kunt gebruiken is NL75RABO0125571704 t.n.v. Qredits. Vermeld bij handmatige betalingen altijd je klantnummer!

 • Ik ben in het buitenland actief. Komt mijn bedrijf toch in aanmerking voor een lening?

  Je komt in aanmerking voor een lening als het merendeel van de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden op Curacao.

 • Kan ik mijn starterskrediet of bedrijfskrediet tussentijds boetevrij aflossen?

  In geval van een Microkrediet is na het eerste jaar de mogelijkheid om jaarlijks 10% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Extra aflossen of ineens aflossen is onder voorwaarden ook mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 6 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

 • Kan ik een lening ook binnen één jaar aflossen?

  Extra aflossen of ineens aflossen van een Microkrediet binnen het eerste jaar is onder voorwaarden mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 6 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

 • Kan ik bij Qredits een krediet aanvragen in de vorm van een rekening courant?

  Nee, Qredits verstrekt alleen zakelijke leningen tot ANG 100.000.

 • Hoe snel kan ik over de lening beschikken?

  Qredits probeert je binnen 14 dagen na het gesprek met een bedrijfsadviseur duidelijkheid te geven. Bij goedkeuring worden de noodzakelijke akten opgemaakt en verstuurd. Na ontvangst van de getekende akten, wordt binnen 5 werkdagen het krediet op je zakelijke rekening overgemaakt.

 • Mijn bedrijf bestaat al een aantal jaren, kan ik toch een krediet bij Qredits krijgen?

  Ja, Qredits verstrekt zakelijke leningen aan startende en bestaande ondernemers met een maximale kredietbehoefte van ANG 100.000.

 • Kom ik zonder eigen inbreng (geld en/of goederen) in aanmerking voor een lening bij Qredits?

  Ja, in principe is er geen eigen inbreng nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits.

 • Vraagt Qredits om een borg?

  Qredits vraagt niet standaard om een borg. Afhankelijk van de totale risico inschatting van het ondernemingsplan kan de ondernemer gevraagd worden in hoeverre iemand voor de lening borg zou kunnen staan. Een borg verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Hoe gaat Qredits om met een combinatiefinanciering?

  In het geval van een combinatiefinanciering is het voor Qredits van belang dat de bancaire financiering eerst goedgekeurd is. Vervolgens kan je een aanvraag indienen bij Qredits. De aangevraagde bancaire financiering mag niet veel groter zijn dan ANG 100.000.

 • Krijg je altijd een coach als je een krediet bij Qredits afsluit?

  Coaching wordt sterk aangeraden bij het afsluiten van een krediet. Het doel van de bedrijfscoach is je te helpen om een succes te maken van je onderneming.

 • Is het noodzakelijk eigen geld in te brengen?

  Nee, dit is niet per definitie noodzakelijk, maar afhankelijk van je ondernemingsplan en investeringsbegroting. Wij zullen per aanvraag beoordelen in hoeverre het totale risico acceptabel is om zonder eigen inbreng te kunnen verstrekken. Eigen inbreng verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Krijg je altijd een coach als je een krediet bij Qredits afsluit?

  Coaching wordt sterk aangeraden bij het afsluiten van een krediet. Het doel van de bedrijfscoach is je te helpen om een succes te maken van je onderneming.

 • Waarom biedt Qredits coaching en begeleiding aan ondernemers?

  Het coachen van ondernemers is, naast het verstrekken van Microkredieten, een belangrijk onderdeel van de dienstenverlening van Qredits. Door de inzet van coaches krijgen ondernemers persoonlijke aandacht en begeleiding om de slagingskans van hun bedrijf te vergroten.

 • Wat houdt begeleiding en coaching door Qredits in?

  Het coachen van ondernemers is, naast het verstrekken van Microkredieten, een belangrijk onderdeel van de dienstenverlening van Qredits. Door de inzet van coaches krijgen ondernemers persoonlijke aandacht en begeleiding om de slagingskans van hun bedrijf te vergroten.

 • Wanneer kan ik een coach van Qredits krijgen?

  Qredits biedt coachingstrajecten aan startende en bestaande ondernemers aan die een krediet van Qredits hebben ontvangen.

 • Kan ik ook een coach krijgen als ik geen Microkrediet bij Qredits heb gekregen?

  Nee, alleen ondernemers die een kredietbehoefte hebben of het krediet hebben ontvangen bij Qredits, kunnen bij Qredits terecht voor een persoonlijke coach.

 • Wat kan een coach van Qredits voor mij betekenen?

  Onze coaches delen vrijwillig hun kennis, ervaring en netwerk. Via praktische adviezen helpen ze ondernemers bij de groei van hun bedrijf.

 • Wie zijn de coaches van Qredits?

  De coaches van Qredits zijn succesvolle (oud)-ondernemers en professionals uit diverse bedrijfstakken en organisaties. Alle coaches hebben affiniteit met ondernemerschap en willen graag hun kennis en ervaringen vrijwillig inzetten om je verder te helpen met de vraagstukken waar je niet direct een antwoord op hebt.

 • Hoe ziet een coachingstraject van Qredits eruit?

  Het coachingstraject begint met een intakegesprek waarin je met de coach afspraken maakt over de frequentie en de aard van de contactmomenten en wie daarvoor het initiatief neemt. Tevens wordt de doelstelling van het coachingstraject vastgelegd (wanneer is het traject geslaagd). Ter afronding van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats waarin getoetst wordt of de doelstelling behaald is. Ook  jouw ervaringen als ondernemer met het coachingstraject worden besproken. HHet coachingstraject met krediet heeft een looptijd van twaalf maanden en omvat minimaal twaalf gesprekken.

 • Waar kan ik een klacht indienen over mijn coachingstraject?

  Wanneer je ergens ontevreden over bent, kun je dit doorgeven aan de afdeling coaching van Qredits, dit kan via het klachtenformulier.

 • Welke voorwaarden zijn van toepassing?

  Op alle aankopen van Qredits zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Is het mogelijk om eerst een kennismakingsgesprek met een Qredits-coach te hebben?

  Nee, helaas is het niet mogelijk om voorafgaand aan een coachingstraject kennis te maken met een Qredits-coach.

 • Kan ik mijn coachingstraject verlengen?

  Wanneer de periode van het coachingstraject is verstreken, is het mogelijk je coachingstraject met je huidige coach te verlengen. Neem hiervoor contact op met je bedrijfsadviseur.

 • Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag, wat nu?

  Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met de vestiging van Qredits op Curacao. Mailen kan naar curacao@qredits.nl.

 • Is een ondernemingsplan noodzakelijk om een starterskrediet aan te vragen?

  Ja, bij een startende onderneming is het hebben van een goed ondernemingsplan essentieel bij de beoordeling van je aanvraag. Qredits biedt verschillende hulpmiddelen aan om een ondernemingsplan te schrijven. Zo kun je gebruik maken van het gratis sjabloon ondernemingsplan. Ook kun je aan de slag gaan met onze e-learning Ondernemingsplan Schrijven. Wil je persoonlijke hulp bij het maken van een ondernemingsplan, dan kunnen onze coaches je helpen.

 • Waarvoor dient het ondernemingsplansjabloon?

  Het ondernemingsplansjabloon is ontwikkeld door financiële experts van Qredits. Door het invullen van dit plan krijg je een goed beeld van wat je wilt als ondernemer, hoe je dat gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt. Het bevat alle noodzakelijke elementen die je nodig hebt voor een compleet ondernemingsplan.

  Het ondernemingsplan kun je gebruiken voor jezelf, voor je eventuele zakelijke partner(s) en natuurlijk voor het aanvragen van een krediet bij Qredits.

 • Wat is de e-learning Ondernemingsplan Schrijven?

  De e-learning Ondernemingsplan Schrijven is een online leermethode waarbij je in 6 hoofdstukken je eigen ondernemingsplan schrijft. Dit doe je aan de hand van voorbeelden, video's, ervaringen van andere ondernemers en opdrachten. De hoofdstukken zijn gebaseerd op het ondernemingsplansjabloon van Qredits.

  Een ondernemingsplan schrijven kan een behoorlijke kluif zijn. De e-learning maakt het schrijven van zo'n plan eenvoudig en levendig. Uniek is dat als je de e-learning afrondt, aan het eind een concreet ondernemingsplan hebt dat je meteen kunt gebruiken voor jezelf, voor je eventuele zakelijke partner(s) en natuurlijk voor het aanvragen van een krediet bij Qredits.

 • Aan welke technische specificaties moet mijn computer voldoen om een e-learning te kunnen volgen?

  De e-learning werkt in je internet browser. Hiervoor heb je een up-to-date versie nodig van bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome. De e-learning is alleen online te volgen dus een internet verbinding is noodzakelijk. We raden je aan om een eventuele 'pop-up blocker' uit te schakelen als je de e-learning gebruikt.

 • Welke software is er nodig om de e-learning te kunnen uitvoeren?

  Je hebt een goed werkende internetverbinding nodig en een up-to-date internet browser. Aan het einde van de e-learning download je jouw eigen ondernemingsplan (een *.docx bestand) en financieel plan (een *.xlsx bestand) welke te openen zijn in de meeste office programma's. Let op: Numbers op een Apple systeem kan niet goed overweg met het financieel plan in Excel, in dit geval raden wij aan een online programma hiervoor te gebruiken zoals Google Spreadsheet.

 • Kan ik de e-learning op verschillende computers uitvoeren of alleen vanaf dezelfde?

  Met jouw inloggegevens kun je op maximaal 3 verschillende computers inloggen in de e-learning. Let op: Hierna worden je inlogcodes geblokkeerd.

 • Hoe lang mag ik gebruik maken van de e-learning?

  De inloggegevens voor de e-learning blijven 3 maanden geldig. Voor de e-learning Ondernemingsplan Schrijven staat ongeveer 16 uur. Zodra je de e-learning hebt afgerond download je jouw ondernemingsplan in een WORD bestand. Deze kun je bewaren op je computer en ten alle tijden aanpassen. Je hebt daarvoor de e-learning niet meer nodig.

 • Kan ik de geldigheidsdatum van de e-learning verlengen?

  De e-learning kan kosteloos éénmalig verlengd worden.

 • Zijn de gegevens die ik invoer tijdens de e-learning veilig?

  Ja. Wat je invoert tijdens de e-learning wordt met een beveiligde verbinding uitgewisseld. Gegevens die je invult, worden niet met derden gedeeld.

 • Hoe gaat Qredits om met de privacy van mijn ingevoerde gegevens?

  Uiteraard vindt Qredits jouw privacy belangrijk. Wij zullen je gegevens zonder jouw toestemming niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

 • Hoe lang ben ik bezig met deze e-learning?

  Het schrijven van een goed ondernemingsplan kost best veel tijd. Voor een goed resultaat ben je gemiddeld 16 uur bezig.

 • Moet ik de hele e-learning in 1 keer uitvoeren?

  Je kunt de e-learning net zo vaak onderbreken als je zelf wilt, om op een later moment verder te gaan. Reeds ingevulde gegevens blijven bewaard.

 • Ligt de volgorde van de e-learning-modules vast?

  Nee. Je kunt zelf bepalen welke hoofdstukken (modules) van het ondernemingsplan je in welke volgorde en wanneer uitvoert. De volgorde van de hoofdstukken in de e-learning is wel de meest logische.

 • Waar kan ik een klacht indienen over de e-learning?

  Als je ontevreden bent over de e-learning kun je via onze website een klacht bij ons indienen.

 • Heb ik na de e-learning mijn eigen complete ondernemingsplan?

  Ja, na het doorlopen van de e-learning heb je een compleet en netjes verzorgd ondernemingsplan. Daarmee kun je goed voorbereid je onderneming gaan starten.

 • Hoe krijg ik mijn ondernemingsplan uit de e-learning?

  Wanneer je de hele e-learning hebt gevolgd en volledig hebt ingevuld, is het mogelijk om je eigen ondernemingsplan te downloaden. Dit plan kun je als Word-bestand opslaan en later nog zelf aan passen.

 • Komt er ook een financieel plan bij het ondernemingsplan?

  Met het doorlopen van de e-learning maak je ook een financieel plan voor je onderneming. Dit financiële plan kan, apart van je ondernemingsplan, worden gedownload als Excel-bestand.

 • Moet ik de hele e-learning hebben afgerond voordat ik een ondernemingsplan krijg?

  Om een volledig ondernemingsplan te krijgen moet je alle velden hebben ingevuld. Je kunt (een onvolledige versie van) het plan echter wel tussendoor downloaden en opslaan of printen.

 • Kan ik met dit ondernemingsplan naar elke bank voor een krediet?

  Het ondernemingsplan dat je maakt met deze e-learning kan elke bank accepteren. Daarmee is niet gezegd dat je ook daadwerkelijk een krediet krijgt. Daarover beslist elke bank volgens eigen regels. Wel komen alle essentiële onderwerpen van een ondernemingsplan in de e-learning aan bod.

 • Hoe kom ik aan een account?

  Qredits Curacao verstrekt vouchers waarmee je kan inloggen in de e-learning.

 • Wanneer is persoonlijke coaching iets voor mij?

  De e-learning is speciaal ontwikkeld om je goed te begeleiden in het zelfstandig schrijven van je eigen ondernemingsplan. Mocht je er echter niet alleen uitkomen, dan zou persoonlijke begeleiding in de vorm van een eigen coach wellicht iets voor jou kunnen zijn. Klik hier voor onze coachingsmogelijkheden.

 • Ik heb geen antwoord op mijn vraag gekregen. Wat nu?

  Vul dan ons contactformulier in met je vraag en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Veel gestelde vragen