Is onderpand voor het verkrijgen van een lening noodzakelijk?

Nee, er is in veel gevallen geen onderpand nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de bedrijfsadviseur het wel noodzakelijk acht.

Is onderpand voor het verkrijgen van een lening noodzakelijk?